Quand l’avenir de la SNCB est abordé, les différents défenseurs de l’entreprise ont souvent une demande commune, un refinancement. Ce concept peut en effet représenter une alternative à la privatisation. Xander vous explique tout dans la dernière vidéo de cette série. Wanneer de toekomst van de NMBS ter sprake komt, hebben de verschillende verdedigers van het bedrijf vaak een gemeenschappelijke eis, namelijk herfinanciering. Dit concept zou inderdaad een alternatief voor privatisering kunnen bieden. Xander legt jullie alles uit in de laatste video van deze serie. Crowdfunding ➡️ https://fund.ihecs.be/project/29727

Projet
Futurail
date de publication
Apr 12, 2021 3:08 PM (UTC)