Après vous avoir expliqué le rôle de la SNCB, nous nous intéressons aujourd’hui à Infrabel, sa société soeur créée en 2005. Infrabel est le gérant du réseau ferroviaire en Belgique. Mais en quoi cela consiste exactement ? Dans cette deuxième capsule « Qui fait quoi ? », Xander vous explique ce qu’est Infrabel. Nu dat we de rol van de NMBS hebben uitgelegd, kijken we vandaag naar haar zusteronderneming Infrabel, gecreëerd in 2005. Infrabel is de beheerder van het spoorwegnet in België. Waar wat betekent dit eigenlijk? In deze tweede « Wie doet wat? » video legt Xander jullie het uit. Crowdfunding ➡️ https://fund.ihecs.be/project/29727

Projet
Futurail
date de publication
Mar 27, 2021 3:23 PM (UTC)